SMART Studio organisaties enige bron van de waarheid



Bent u in staat om eenvoudig te toetsen of uw bedrijfsregels voldoen aan wetgevingen of normenkaders? Kortom heeft u één bron die de waarheid weergeeft?
SMART Studio is een van de modules van het Solvinx platform van USoft. Hiermee kunt u samenhang brengen in de diverse normenkaders, wetgevingen en interne bedrijfsprocessen van uw organisatie en krijgt u een concreet overzicht van risico’s. Dit heeft tot doel om consistentie, traceerbaarheid en eenduidigheid te creëren in de relatie tussen wetgeving, implementatie en uitvoering. 

 

De tool voor risicostrategie, risicobeleid en bedrijfsprocessen

Maak kennis met SMART Studio

Vraag uw persoonlijke
SMART Studio demo aan

Voor het vastleggen van normenkaders en wetgeving

De toepasbaarheid van SMART Studio


Mappen van wet- en regelgeving

In SMART Studio kunt u zowel de regels en beslissingen over uw eigen bedrijfsvoering als verschillende soorten wet- en regelgeving structureren en optimaal vindbaar en analyseerbaar maken. U krijgt daardoor een veel beter inzicht in hoe begrippen en definities uiteenlopen of nét van elkaar verschillen.

Traceren van naleving (compliance)

SMART Studio helpt u in kaart te brengen hoe de verschillende aspecten van uw bedrijfsvoering zich verhouden met normenkaders en wet- en regelgeving, die van toepassing is op uw organisatie: wat ‘doet’ uw organisatie aan een bepaald wetsartikel?

Proces digitaal visualiseren

De 3e toepassing van SMART Studio is een verdiepingsslag op de bedrijfsregels. De processen bij het naleven van wet- en regelgeving of normenkaders kunnen volledig visueel weergegeven worden. De bijbehorende taken, verantwoordelijkheden, procedures en documenten kunt u activeren vanuit het procesdiagram.

Vanuit één proces de verschillende taken en verantwoordelijkheden



Hierboven ziet u een voorbeeld gebaseerd op de AVG. Het betreft proces ten behoeve van het recht van inzage door een betrokkene. Links de visuele weergave van het proces en rechts de relevante tekst voor de processtap van het ‘controleren identiteit’ van de betrokkene. Hier kunnen alle bedrijfsregels aan worden toegevoegd die betrekking hebben op het controleren van de identiteit inclusief de verwijzing naar artikel 12 lid 2 AVG en eventueel benodigde documenten. Zodra u op het groen omcirkelde blokje klikt kom een overzicht van alle relevante artikelen uit de AVG met betrekking tot identificatie naar voren.

Waarom SMART Studio in uw voordeel zal werken


Efficiëntie

Dynamisch

In control

  • Efficiëntieslag door het reduceren van bedrijfsregels en policies.
  • Altijd een dynamisch up-to-date inzicht in naleving van wet- en regelgeving en normenkaders.
  • Effectieve en doelmatige uitvoering van audits.
  • Overzichtelijk verantwoordingskader richting interne en externe stakeholders.
  • Duidelijke bedrijfsregels en policies voor eenduidige naleving.
  • Inzicht in risico’s en benodigde maatregelen om ‘in control’ te komen.
  • Centrale plek met alle nodige informatie op het gebied van bedrijfsvoering en compliance.

Nieuwsgierig geworden?

 

 

Ontdek meer over SMART STUDIO


Of vraag uw persoonlijke SMART Studio demo aan

 
De tool voor samenhang in de diverse normenkaders, wet- en regelging en bedrijfsprocessen van uw organisatie