SMART PIA: de AVG aantoonbaar onder controle 

De AVG: aantoonbaar onder controle.
Vanaf nu moet u kunnen aantonen hoe zorgvuldig u omgaat met persoonsgegevens, dat is duidelijk. Niets doen is geen optie. Maar als het dan toch gedaan moet worden, kunt u het maar beter goed doen.


Maar hoe pakt u dat aan? 

De module ​SMART PIA van Solvinx zorgt voor de aantoonbaarheid van de zes belangrijkste administratieve componenten van de AVG. 

Maak kennis met SMART PIA

Vraag uw persoonlijke SMART PIA demo aan

De belangrijkste administratieve componenten van de AVG aantoonbaar onder controle.

Wat lost SMART PIA op voor organisaties?


Register van Verwerkingen: elke organisatie moet transparant kunnen aantonen, op welke wijze en met welk doel persoonsgegevens worden verzameld en met wie deze worden gedeeld.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB of DPIA): de AVG gaat ook uit van een eigen verantwoordelijkheid van een organisatie. Dat houdt in dat de organisatie in gedefinieerde gevallen, triages uitvoert, om het risiconiveau te bepalen.

Meldplicht datalekken: de AVG verplicht organisaties om een Register van Datalekken aan te leggen. Hierin worden incidenten en datalekken vastgelegd, en in sommige gevallen moeten die bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld worden.

Recht van betrokkenen: personen hebben het recht op inzage, wijzigen en verwijderen van informatie die over hen binnen uw organisaties bekend is. Sterker nog: ze hebben het recht om bezwaar te maken of, na afloop van de commerciële verbinding, te worden vergeten of data mee te mogen nemen. Klinkt lastig, want hoe gaat u dit waarmaken?

Verwerkersovereenkomst: in het geval een organisatie persoonsgegevens deelt met een leverancier (omdat die bijvoorbeeld de klantenservice heeft uitbesteed), bent u verplicht een verwerkersovereenkomst op te stellen.

Privacy by Design en Privacy by Default: vanaf 25 mei 2018 hoort bij elk business of IT-initiatief nagedacht te worden welke impact deze heeft op de persoonsbescherming.Download de brochure om te weten hoe SMART PIA uw organisatie bij deze uitdagingen helpt.
 

De voordelen van SMART PIA


AVG aantoonbaar onder controle

Structuur in het AVG-proces

Helder dashboard