Wat is een Data Privacy Impact Assessment (DPIA)?
Een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) ook wel een effectbeoordeling van gegevensbescherming is een methode om de privacy risico’s van organisaties te identificeren en te verminderen. Een vereiste van de AVG is om een DPIA uit te voeren voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens als de aard of reikwijdte van de verwerking een hoog risico voor een persoon zou kunnen inhouden.

Een DPIA is een hulpmiddel dat organisaties helpt om op een effectieve manier te voldoen aan hun verplichtingen inzake gegevensbescherming en om te voldoen aan de verwachtingen van individuen met betrekking tot privacy. Een effectieve DPIA stelt organisaties in staat om problemen in een vroeg stadium te identificeren en op te lossen, waardoor de daaraan verbonden mogelijke kosten worden geminimaliseerd en kan men eventuele reputatieschade voorkomen. 
 

Blijf compliant en gefocust op uw organisatie!