Wat houdt de ePrivacy Verordening in?
De ePrivacy verordening stelt de regels vast omtrent zoal e-mail, cookies en telemarketing. Deze zijn niet specifiek in de AVG vastgelegd. De ePrivacy Verordening komt in de plaats van de Telecommunicatiewet, de Cookiewet is hier onderdeel van. Net als de AVG gaat het om een verordening die rechtstreeks van toepassing is.

Deze verordening zorgt voor een gelijke wetgeving in heel Europa, hierdoor worden bijvoorbeeld de opt-in regels in de hele EU hetzelfde. Dat neemt niet weg dat het van belang is om je goed voor te bereiden en in kaart te brengen welke bedrijfsactiviteiten beïnvloed worden door deze wetgeving.

De ePrivacy Verordening gaat met name over het inzetten van persoonlijke date bij online advertising via o.a. Google, Facebook (of andere vergelijkbare diensten). In grote lijnen betekent dit dat veel meer dan voorheen specifieke toestemming van de eindgebruiker nodig is om te werken met persoonlijke en naar individuele persoon herleidbare data.