SMART Studio voor normenkaders en wetgeving


Organisaties worden geconfronteerd met een grote hoeveelheid aan wet- en regelgeving, nationaal maar ook internationaal. In deze hoeveelheid is het soms lastig helder te krijgen welke op uw organisatie, producten of diensten van toepassing zijn. Bent u in staat om eenvoudig te toetsen of uw bedrijfsregels voldoen aan wetgevingen of normenkaders?

Kortom heeft u één bron die de waarheid weergeeft? SMART Studio is een van de modules van het Solvinx platform van USoft. Hiermee kunt u samenhang brengen in de diverse normenkaders, wetgevingen en interne bedrijfsprocessen van uw organisatie en krijgt u een concreet overzicht van risico’s. Dit heeft tot doel om consistentie, traceerbaarheid en eenduidigheid te creëren in de relatie tussen wetgeving, implementatie en uitvoering.


SMART Studio, een van de modules van het Solvinx platform van USoft, maakt dit mogelijk. Wat kunt u onder andere allemaal met SMART Studio:

  • Het mappen van wet- en regelgeving
  • Traceren van naleving (compliance)
  • Proces digitaal visualiseren


Nieuwsgierig geworden. Lees meer over SMART Studio en download de brochure.