Met SMART PIA de AVG aantoonbaar onder controle


Organisaties die de persoonsgegevens van natuurlijke personen in de EU verwerken dienen sinds 25 mei 2018 te voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).

Om de kwaliteitsslag op het privacy vlak alsmede de daarmee gepaard gaande beheersactiviteiten zowel efficiënt als effectief en toekomst ‘vast’ uit te kunnen voeren, is geautomatiseerde ondersteuning door middel van tooling van cruciaal belang. Om organisaties te ondersteunen in deze uitdaging, heeft USoft de SMART PIA-tool ontwikkeld. 

SMART PIA helpt u bij het realiseren van de volgende doelen: 

  • Opzetten van een centraal verwerkingsregister
  • Uitvoeren van Data Protection Impact Assessment (DPIA)
  • Melden van datalekken
  • Recht van inzage van de betrokkene


Alles weten over wat onze SMART PIA software nog meer voor uw organisatie kan betekenen?