Congres Informatieveiligheid in de Overheid


14 mrt 2019
't Spant, BussumOp 14 maart 2019 organiseert CKC Seminars de derde editie van het congres Informatieveiligheid in de Overheid in het Spant te Bussum. Dit jaar gaan ze specifiek in op informatieveiligheid en gedragsverandering.
 

USoft met privacy management tool aanwezig als partner

USoft is deze dag aanwezig als partner in de parallelsessie met een praktijkcase en op de beursvloer met een stand. Op onze stand verwelkomen wij u graag voor een demonstratie van onze Privacy Management tool Solvinx
 

Privacy management, de nieuwe gedragsverandering

Presentatie door Ted O. Mos CISA RE RI, Sr. Project- en Beleidsadviseur informatieveiligheid, Privacy en Security specialist Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen, Directie Informatievoorziening

Kunnen aantonen wat en hoe je iets doet… De AVG is daar een forse hefboom voor gebleken. De afgelopen jaren hebben voor veel organisaties - zéker tot 25 mei 2018 - in het teken gestaan van het wegwerken van wat eigenlijk ‘achterstallig onderhoud’ mag heten. Privacy als aandachtsgebied was nog nooit zo prominent in beeld geweest. 
Na het landen van de ‘awareness shock’ is er veelal dan ook voortvarend gewerkt aan trajecten om voor dit aandachts¬gebied ‘in control’ te raken. Het ‘zorgvuldig en bewust omgaan met persoons-gegevens’ was op zich vaak niet zozeer het issue. De gedragsverandering op dat vlak begon uiteraard ook met het ‘oppoetsen’ van dat privacy bewustzijn bij medewerkers. De gedrags-verandering op het vlak van het privacy management daaromheen was en is in veel organisaties echter nog een ander verhaal. Hoe houd je je risico inschattingen van verwerkingen die je als organisatie dagelijks doet, actueel? Hoe vertaal je die risico’s in passende maatregelen om tot een verantwoord beschermingsniveau te komen en documenteer je dat weer? Hoe speel je vanaf nu snel en effectief in op veranderingen die zich in dit speelveld continu manifesteren? Wat speelt er allemaal eigenlijk een rol? De AVG is te zien als een mooie kans om kwaliteit op het vereiste peil te brengen, maar hoe borg je dat dan in je organisatie? 
Ted Mos neemt u mee in de aandachtspunten bij en valkuilen van dit traject. Tijdens deze presentatie deelt hij kennis en zijn praktijk¬ervaringen zoals opgedaan in dit traject bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Hij maakt de toegevoegde waarde van privacy management en de prominente rol van tooling daarin voor organisaties zichtbaar. 
 

Over Ted

Ted richt zich op de kwaliteitsaspecten privacy- en informatiebeveiliging van de informatievoorziening van Dienst Justitiële Inrichtingen. Hij is vooral op zoek naar een praktische en werkbare invulling. Het in control komen en blijven van voor de organisatie werkbare en duurzame privacy oplossingen waarbij recht wordt gedaan aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Werken vanuit de kansen die de AVG de organisatie biedt maakt de investeringen die de AVG met zich meebrengt in de tijd gezien een bijdrage aan het efficiënt en effectief invulling kunnen blijven geven aan organisatiedoelen. 

Meld u aan voor Informatieveiligheid in de Overheid

Wij laten graag zien hoe de modules van Solvinx werken voor uw organisatie. Krijg antwoord op al uw vragen in een live demonstratie. Heeft u interesse? Vraag nu uw demo aan voor donderdag 14 maart! Neem hiervoor contact op met Petra Halenbeek via e-mail petra.halenbeek@usoft.com.

Korting van 50Euro op de toeganskaart? Gebruik de kortingscode IVO19USF50
Klik hier om de flyer met de verschillende programmaonderdelen te downloaden.


Trends en vraagstukken rondom Informatieveiligheid in de Overheid

Het congres gaat verder in op hoe om te gaan met groeiende digitale veiligheidsrisico’s? Welke (geopolitieke) trends kunnen we niet negeren? Bent u al volledig GDPR compliant? Zijn uw medewerkers doordrongen van het belang en op de hoogte van regels rondom informatieveiligheid? Hoe verhoudt informatieveiligheid zich tot privacy? Hoe om te gaan met het spanningsveld tussen regels en ruimte?  Op naar een bewuste en veilige overheid!
 

Sprekers bieden u een vernieuwende visie en gaan in op actuele trends en ontwikkelingen

  • Don Eijndhoven – CISO en expert en veelgevraagd spreker op het gebied van cybersecurity
  • Dick van Gooswilligen – Director Crisiscommunicatie, Issues en (Social)Mediatrainingen, Sterk Werk Communicatie en voormalig Hoofd Crisiscommunicatieteam (CCT) Nationale Politie
  • Maria Genova – Onderzoeksjournalist, Schrijver en Spreker over privacy, identiteitsfraude en cybersecurity
  • Patrick van Veen – Gedragsbioloog en Directeur, ApemanagementDeze dag is specifiek gericht op de bewustwording, organisatorische en technische aspecten van informatieveiligheid. Er worden visies en ervaringen gedeeld, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden voor een succesvolle invoering van informatieveiligheid. Speciaal voor CIO’s, CISO’s, Functionarissen Gegevensbescherming en bestuurders afkomstig uit de overheid (Rijk, lagere overheden, politie, ZBO’s).


Meer informatie over het congres en het complete programma, ga naar https://www.informatieveiligheidindeoverheid.nl/