Ook in het onderwijs nog meer winst te behalen met privacy management


27 mrt 2019


Als Functionaris Gegevensbescherming zijn voor u zaken als het recht op dataportabiliteit en het recht op menselijke blik bij besluiten wel bekend. Ongeveer de helft van de Nederlandse burgers slaat bij deze vragen echter volledig dicht, zo blijkt uit een recent onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar zorgen van burgers rondom hun privacy. Ook blijkt dat 54% serieuze twijfels heeft bij de bescherming van persoonsgegevens op onderwijsinstellingen. Tijd voor actie, en die komt er!
     

Misbruik persoonsgegevens

De angst richt zich vooral op misbruik van en fraude met persoonsgegevens, de mogelijkheid dat deze in de verkeerde handen vallen, de locatiegegevens van mobieltjes en zoekgedrag op internet. In dit kader wordt veel waarde gehecht aan het recht op beperking van de verwerking, het recht op vergetelheid en het recht om een privacyklacht in te dienen. Daarbij is het maar de vraag of men deze rechten ook daadwerkelijk gaat uitoefenen. Zeker jongeren zijn extra kwetsbaar in het licht van digitalisering in maatschappij en onderwijs. 
 

Leerlingvolgsysteem

Denk alleen al aan het zeer intensieve gebruik van social media, maar ook aan digitale toetsingsprogramma’s, devices van/voor leerlingen en leerlingvolgsystemen. Die zorg wordt door hen zelf ook in elk geval deels gedeeld, getuige de 47% van de ondervraagden die grote zorgen hebben over de veiligheid van hun persoonsgegevens in met name leerlingvolgsystemen. De centrale vraag hierbij is: hoe is de bescherming van hun persoonsgegevens in uw specifieke onderwijsinstelling gewaarborgd? Aan extra uitdagingen immers geen gebrek. Naast eerder genoemde kwetsbaarheid is ook publicatie van beeldmateriaal van leerlingen aan strenge regels gebonden. 
 

AVG-verdiepingssessie

Heeft u werkelijk alle stappen doorlopen om volledig AVG-compliant te zijn? En heeft u een solide workflow in huis om overal grip op te houden? Kortom: vragen genoeg en de hoogste tijd om die allemaal te beantwoorden. Om u hierbij te helpen en omdat het u als AVG-verantwoordelijke ook serieuze kansen biedt, organiseert USoft op donderdag 4 april aanstaande een gratis AVG-verdiepingsbijeenkomst voor het Hoger Onderwijs en Universiteiten. We hebben mr. Frans Pingen, FG bij Wageningen Universiteit & Research, bereid gevonden zijn medewerking aan deze lunchsessie te verlenen. 
 
Meer informatie over de bijeenkomst en hoe u zich kunt aanmelden, vindt u hier. Reserveer tijdig want er is plaats voor maximaal 15 deelnemers. U ontvangt na aanmelding per e-mail een bevestiging. 
 


Geef uw reactie


Verzenden