Apps of services gericht op kinderen onder de 16?


15 feb 2018In 2017 zijn wereldwijd zo’n 157 miljard apps gedownload. Technologie kent geen grenzen. Maar aan het maken van apps en services voor kinderen moeten natuurlijk wél grenzen worden gesteld. Organisaties die zich richten op jonge mensen, hebben een grote verantwoordelijkheid. In de AVG wordt deze verantwoordelijkheid duidelijk omschreven. We zijn nieuwsgierig: hoe gaat u om met deze nieuwe verantwoordelijkheden?

Volgens de AVG hebben kinderen recht op extra bescherming van hun persoonsgegevens. Dat is maar goed ook, omdat zij zich vaak minder bewust zijn van de risico’s, de mogelijke gevolgen en hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Wat betekent dit voor uw organisatie? Waar moet u aan denken als u zich met uw apps en services richt op kinderen jonger dan 16 jaar?
 

Veilig omgaan met de gegevens van kinderen

Allereerst hebt u toestemming van een ouder of voogd nodig. Daarnaast moet u een redelijke inspanning leveren om te verifiëren dat degene die toestemming geeft, ook daadwerkelijk een ouder of voogd is met ouderlijk gezag over het kind. Alle informatie voor kinderen moet worden geschreven in duidelijke, heldere taal die voor kinderen goed te begrijpen is. Bovendien moet de gegeven toestemming voor kinderen gemakkelijk kunnen worden ingetrokken.
 

Voorbereiding op de AVG

Om ons voor te bereiden op de veranderingen vanwege de AVG, hebben we veel werk te verzetten. Laten we daarbij voorzichtig te werk gaan. Het kan soms een uitdaging zijn om in duidelijke en heldere taal te communiceren, maar dit kan ook nieuwe inzichten opleveren. En laten we de communicatie met onze jongste doelgroepen slim aanpakken door nieuwe partnerschappen aan te gaan en gebruik te maken van innovaties voor de verwerking van gegevens van kinderen.

Richt u zich met uw apps of services op kinderen jonger dan 16 jaar? Verwerkt u persoonsgegevens van kinderen? En wilt u meer weten over de rechten van kinderen volgens de AVG? Neem gerust contact met mij op voor meer informatie.


Geef uw reactie


Verzenden